PRE-MATRIC SCHOLARSHIP MANAGEMENT SYSTEM
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:30-09-2014
ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು
1) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.
2) ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 1ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
3) 2ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 1೦ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪದ್ಯಾಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. (ಅರ್ಜಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
4) 2ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 1೦ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ 14 ಅಂಕಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪದ್ಯಾಯರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ
New Online Application /ಹೊಸ ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ
Reprint Acknowledgement/ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮರುಮುದ್ರಣ
Edit Application/ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ  
Instructions to Students/  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು  
Find Your Registration No./ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಡುಕು  
Student Application Status/ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿ  
ಶಾಲೆಗಾಗಿ
Schoolwise Applications Status/ಶಾಲಾವಾರು ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ
School Details/ ಶಾಲೆಯ ವಿವರ
Instructions to Headmasters/ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
TSWO's Mobile Numbers/ ತಾ.ಸ.ಕ.ಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
Log In
User Name
Password
Please use your Post-Metric Scholarship User ID & Password
Applications Statistics /ಅರ್ಜಿಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ
Scholarship Sanction Details /ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿವರ Select Financial Year
Toll Free No.
180042521111